Opslag lithium batterijen

Een veilige opslag van lithium batterijen is waar de laatste jaren steeds meer vraag naar is. Ontploffingen en branden als gevolg van lithium batterijen, horen we helaas steeds vaker.

Batterijen zijn er in verschillende soorten en maten. De meest bekende vormen zijn de alkaline en lithium batterijen. De laatstgenoemde wint steeds meer terrein ten aanzien van de alkaline batterijen. Dit komt omdat de lithium batterij een langere levensduur heeft.

Het is dan ook van belang om de voordelen en nadelen van het gebruik van de lithium batterij te kennen. De gevaren moeten we zo goed mogelijk inperken, door nu al maatregelen te nemen. Dit start bij de opslag lithium batterijen. Hoe sla je deze veilig op? Wat zijn de oplossingen voor de opslag lithium batterijen?

Bekijk hier onze producten voor de opslag van lithium batterijen

Opslag lithium batterijen

Wat is een lithium batterij?

Een lithium batterij is een zeer zuinige batterij die maar liefst zeven keer langer mee gaat dan een gewone alkaline batterij. Daardoor is deze batterij duurzamer. Daarnaast behouden ze hun capaciteit bij temperaturen onder nul. Het verschil tussen een alkaline en lithium batterij is de chemische samenstelling.

Bij een lithium batterij komt de energie vrij door een reactie tussen mangaandioxide en lithium. Een alkaline batterij levert energie door de elektrochemische reactie tussen mangaandioxide, grafiet en zinkpoeder.

Er zijn twee soorten lithium batterijen. De gewone lithium batterij welke niet oplaadbaar is. Deze wordt ook wel de lithium-metaal batterij genoemd. Deze komen voor als bijvoorbeeld knoopcellen die in hoorapparaten of horloges zitten. Er bestaan ook lithium batterijen in de vorm van reguliere penlites (AAA, AA).

Lithium batterijen zijn zeer geschikt voor apparaten met een hoog stroomverbruik. Denk hierbij aan professionele foto- en filmapparatuur of radiografisch speelgoed.

De tweede vorm is de lithium-ion batterij, welke juist oplaadbaar is. De accu van je smartphone, elektrische fiets of tablet is vaak zo’n batterij. Maar ook de lithium auto batterij voor elektrische auto’s.

Opslag lithium batterijen

Brand gevaar bij gebruik van lithium batterijen

Door de langere levensduur van lithium batterijen zijn ze uitermate geschikt voor apparaten met een hoog stroomverbruik. De toename van lithium batterijen neemt daardoor steeds meer toe. Er zit wel een keerzijde aan het gebruik van lithium.

Lithium batterijen zijn gevaarlijk, omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Dankzij het lithium kan de batterij ontbranden als deze beschadigd is, in contact komt met water of blootgesteld wordt aan te veel hitte.

Door een productiefout of mechanische beschadiging kunnen de lithium batterijen in een zogenoemde ‘thermal runaway’ raken. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij, afhankelijk van de oplaadstatus, de batterij uiteindelijk ontbrandt. Gevolg is dat er giftige gassen vrijkomen, welke gepaard gaan met enorme steekvlammen. Of nog erger, dit kan zelfs leiden tot explosies met alle gevolgen van dien.

Door de toename van het gebruik van lithium batterijen, neemt ook het risico op branden flink toe. De schades zijn enorm, waarbij helaas ook al (dodelijke) slachtoffers zijn gevallen.

Wanneer u bij uw lithium batterijen een beschadiging ziet, roestplekken, lekkages of witte uitslag? Dan zijn de batterijen niet meer goed. Lever ze gelijk in bij een milieudepot.

Lithium batterij veiligheid en opslag

De opslag van lithium ion batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Door de flinke toename van het gebruik van lithium batterijen is de veiligheid en opslag van nog groter belang geworden.

De wet- en regelgeving voor een juiste en veilige opslag van lithium batterijen ontbreekt. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) valt de welbekende PGS 15, deze is echter onvoldoende.

Het gerenommeerde bureau Burghgraef van Tiel & Partners heeft (i.s.m. FSE Support) al in februari 2018 een award-winnende Visie gepubliceerd over het “Gebruik en Opslag van Lithium Batterijen”. Zij lopen daarmee vooruit op landelijke regelgeving in de vorm van de Richtlijn PGS 37, die een aanvulling geeft op de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, waaronder de welbekendere PGS 15 valt.

De nieuwe PGS 37 richtlijn wordt pas eind 2021 verwacht. Daarna moet deze richtlijn nog geïmplementeerd worden. Kortom, dit neemt nog een hele tijd in beslag.

Op het gebied van veiligheid moeten we nooit een afwachtende houding innemen. Het is verstandiger om nu al de juiste maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid en opslag van de lithium batterijen. We willen niet nog meer branden en explosies in de kranten lezen als gevolg van het verkeerd gebruik van de opslag van lithium batterijen.

Zelfs verzekeraars volgen nu al meer de aanwijzingen op uit de Visie van Burghgraef van Tiel & Partners. In de polissen zijn reeds voorwaarden opgenomen van brandschade en gevolgschade welke aanwijsbaar zijn veroorzaakt door lithium batterijen.

Oplaad- en opslagkasten voor lithium-ion batterijen

In 2010 ontwikkelde Hiltra Barneveld B.V. al een serie oplaad- en opslagkasten voor lithium-ion batterijen en heeft dit programma verder uitgebouwd. Juist om in te in te spelen op de specifieke brandbeveiligingsbehoeften van gebruikers van dit type batterijen.

De veiligheidskasten zijn voorzien van een interne stroomvoorziening en zijn van binnen en naar buiten brandwerend. Dankzij de gecontroleerde voorziening van stroom is het risico op oververhitting klein.

Veilige opslagkasten en brandcompartimenten

In de speciale Hiltra oplaad-, opslagkasten en brandcompartimenten zijn de lithium batterijen veilig. Een veilige opslag en oplaad mogelijkheid voor de lithium batterijen werkt vervolgens twee kanten op.

Enerzijds wanneer de lithium batterijen ontploffen en brand veroorzaken. De opslagkasten en brandcompartimenten zijn gemaakt van brandwerend materiaal waarmee de eventueel ontstane brand direct gedoofd kan worden. Het voorkomt daarnaast branduitbreiding naar de naastliggende ruimtes of omgeving.

Ten tweede voorkomen de opslagkasten en brandcompartimenten dat de lithium batterijen betrokken raken bij een brand die is ontstaan door een andere oorzaak.

Veilige brandcompartimenten

Voor veilige brandwerende compartimenten zijn verschillende opties mogelijk. We noemen er hieronder een aantal als voorbeeld. Er zijn uiteraard nog meer opties. Vraag aan onze experts naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Wij zorgen ervoor dat u een passende en op maat gemaakte offerte ontvangt met het daarbij behorende veiligheidsadvies.

Opties voor brandwerende compartimenten:

  • Branddeuren - Deze voorkomen een te hoge warmtestraling van direct naast de deur opgeslagen batterijen.
  • Deurafsluiting - Door middel van thermische vergrendeling kan de deur gesloten blijven, totdat de brandweer is gearriveerd. Een lucht-afdichtingsband zorgt voor een automatische deur en deursponning afsluiting. Hiermee wordt voorkomen dat de brand en chemische gassen via de deur ontsnappen.
  • Zelfsluitende deuren - Automatisch sluiting van deuren in het dagslot via mechanische of elektrische aangestuurde deurdranger.
  • Deuralarm - Alarmeert wanneer de deur te lang open staat.
  • Actieve brandbeveiliging - Blust direct de lithium-ion batterijbrand.

Opslag lithium batterijen

Er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden die wij u kunnen aanbevelen, zoals een alarmsysteem, alarm doormelding en speciale ventilatie.

Wij komen graag bij u langs, zodat wij u de beste opslagkast of brandcompartiment kunnen aanbevelen voor uw specifieke situatie.

Al onze oplossingen voor de opslag van lithium batterijen voldoen al sinds 2010 aan de ‘eisen’ uit de reeds genoemde Visie van Burghgraef van Tiel & Partners.

Voorkom gevaarlijke situaties met de opslag en het laden van lithium batterijen, vraag naar onze veilige oplossingen.


Aanbiedingen