Opslag lithium accu’s

Lithium accu’s zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het geeft ons gemak van extra zuinige batterijen welke oplaadbaar zijn. Lithium accu’s zijn bijvoorbeeld terug te vinden in elektrische fietsen en auto’s, smartphones, laptops en professionele fotoapparatuur. Een lithium batterij gaat wel zeven keer langer mee dan de oud bekende alkaline batterij.

Er zijn twee soorten lithiumbatterijen op de markt. De niet oplaadbare, welke ook wel de lithium-metaal batterij heet. Deze vind je terug in horloges, maar ook in de vorm van een penlite batterij. Deze ‘gewone’ lithium batterij gebruikt zuivere lithium in metaalachtige vorm als basis.

De tweede soort is de oplaadbare variant. Deze wordt ook wel de lithium-ion batterij genoemd, oftewel de lithium accu. Deze tref je aan in laptops, mobiele telefoons, elektrische auto’s en fietsen, maar ook in de luchtvaart. De lithium-ion accu’s gebruiken de lithiumverbindingen als basis. Om ze op te laden heb je een aparte oplader nodig.

De vraag naar lithium batterijen neemt alsmaar toe. De overheid wil zelfs dat we vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s produceren.

Bekijk hier onze producten voor de opslag van lithium accu’s

Opslag lithium accu’s

De gevaren van lithium accu’s

Lithium accu’s hebben velen voordelen, maar het gaat niet geheel zonder risico. Lithium accu’s vormen namelijk een behoorlijk veiligheidsrisico voor bedrijven, wanneer deze niet goed zijn opgeslagen. Het probleem is dat als er iets gebeurt, de gevolgen desastreus kunnen zijn. Het gevaar van lithium batterijen schuilt in het ontwerp.

Wanneer materialen met een hoge energiedichtheid en licht ontvlambare elektrolyten bij elkaar komen, vormen ze een brandbaar mengsel. Bij oververhitting van de cellen ontstaat een gevaarlijke reactie, ook wel ‘thermal runaway’ genoemd.

Als één cel, ontvlamt steekt het de andere cellen in het batterijpakket aan. Dit kan zorgen voor steekvlammen en zelfs explosies met alle gevolgen van dien. Tevens komen er giftige en schadelijke stoffen vrij. De vraag is, hoe slaan we de lithium batterijen veilig op?

Opslag lithium accu in brandwerende opslagkast

Het is ten zeerste aan te raden om lithium ion accu’s op te slaan in een speciaal daarvoor ontwikkelde veilige brandwerende oplaadkast. De opslagkasten van Hiltra Barneveld B.V. zijn voorzien interne stroomvoorzieningen. Daarnaast zijn ze van binnen en naar buiten brandwerend.

Vanwege de gecontroleerde stroomvoorziening is het risico op oververhitting klein. Mocht één van de lithium accu’s toch in brand vliegen, dan is de opslagkast brandwerend waardoor de brand in de kast blijft. Door de kast van een optioneel intern blussysteem en eventuele rookmelder te voorzien wordt u op tijd gewaarschuwd. De brand kan tijdig worden bestreden.

Let wel op, de brandwerende opslagkasten houden niet eindeloos de brand tegen. Wanneer er een brand ontstaat in één van de kasten, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk actie onderneemt om de brand te laten blussen.

Opslag lithium accu’s

Wet- en regelgeving voor veilige opslag lithium accu’s

Er zijn nog geen regels opgesteld omtrent het bewaren van lithium accu’s voor bedrijven. Er worden momenteel regels geschreven die in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, PGS 37, worden gepresenteerd. Verwachting is dat de nieuwe PGS richtlijnen pas eind 2021 gereed is. Tot die tijd is de PGS 15 van kracht.

Het gerenommeerde bureau Burghgraef van Tiel & Partners heeft (i.s.m. FSE Support) al in februari 2018 een award-winnende Visie gepubliceerd over het “Gebruik en Opslag van Lithium Batterijen”. Zij lopen daarmee vooruit op de landelijke regelgeving in de vorm van de PGS 37 richtlijn, welke een aanvulling is op de PGS 15.

Het is verstandig om niet te wachten totdat de PGS 37 richtlijnen zijn geïmplementeerd. Beter is om nu al de juiste maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid en opslag lithium accu’s.

Actieve en passieve opslag van lithium ion batterijen

Bij de opslag van lithium ion batterijen en accu’s wordt onderscheid gemaakt tussen een actieve en passieve opslag.

Actieve opslag

Bij een actieve opslag, worden lithium accu’s in de opslagruimte opgeladen met behulp van een daarvoor geschikte oplader. Tijdens het laden van een lithium accu ontstaat er warmte. Als deze warmte omslaat in hitte is er risico op brand. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de lithium batterij defect is of wanneer de lader of aansluitkabel kapot is.

In het ergste geval kan uw hele bedrijf in vlammen opgaan. Zeker wanneer grote hoeveelheden lithium accu’s buiten werktijd worden geladen. Een belangrijk bijkomend risico is het thermisch op hol slaan van lithium-ion accu’s, de thermal runaway.

Dit kan veroorzaakt worden door een interne kortsluiting. De ontbranding van de accu gaat gepaard met enorme steekvlammen en kan zelfs leiden tot explosies. Door de toename van het gebruik van lithium accu’s neemt het risico op brand ook toe. De schades zijn niet te beschrijven. Uw hele bedrijf kan in de brand vliegen, waarbij ook (dodelijke) slachtoffer kunnen vallen.

Wij adviseren u dan ook altijd de lithium accu’s veilig op te slaan in brandwerend oplaad- en opslagkasten of brandcompartimenten. Wij stellen voor u een op maat gemaakte offerte op, waarbij we alle veiligheidsnormen meenemen.

Passieve opslag

Bij een passieve opslag worden nieuwe of gebruikte lithium -accu’s voor een bepaalde periode bewaard. Wij adviseren altijd om de nieuwe en gebruikte lithium-ion batterijen gescheiden van elkaar te bewaren in een brandwerende opslagkast.

Veilige opslag van lithium ion accu’s

De opslag van lithium ion accu’s zorgt bij veel bedrijven voor kopzorgen. Volgens de regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) is een organisatie verplicht om gevaren tijdens het gebruik van materialen te beoordelen. En daarnaast deze gevaren met passende beschermingsmaatregelen tegen te gaan.

Zoals reeds aangegeven, is er momenteel nog geen lithium wetgeving voor het veilig opslaan van lithium batterijen en accu’s. Het is daarom aan de bedrijven zelf om passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Let wel, veel verzekeringsmaatschappijen volgen reeds de aanwijzingen op uit de Visie van Burghgraef van Tiel & Partners. In de verzekeringspolissen zijn al voorwaarden opgenomen voor brand- en gevolgschade welke aanwijsbaar zijn veroorzaakt door lithium batterijen. Het is dus verstandig om wel aantoonbare maatregelen te nemen voor een veilige opslag van lithium accu’s.


Aanbiedingen